System Kramerius
Typy dokumentů

©2003-2008
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Installed by UNIDATA * PERIODIKA (29/99957)
* MONOGRAFIE (2160/166441)

Upozornění pro uživatele:

  • Digitalizované dokumenty podléhající ochranné lhůtě Autorského zákona jsou dostupné pouze v Divadelním ústavu, v tomto případě jsou zpřístupňovány pouze popisné údaje (metadata).
  • Podrobnější informace o Systému Kramerius naleznete v nápovědě.
  • Své dotazy prosím směrujte na adresu: knihovna.du@divadlo.cz
  • Tato aplikace zpřístupňuje metadata pomocí protokolu OAI-PMH v2.0 definovaného v rámci Open Archives Initiative. Implementace protokolu je přístupná na adrese http://kramerius.divadlo.cz/kramerius/oai
  • Statistické údaje v závorce informují o počtu titulů daného typu dokumentu / počtu stran, ke kterým existuje obrazový soubor v titulech daného dokumentu.